LARAZORG

De hoofdlocatie van Larazorg in Waddinxveen

Op de hoofdlocatie wonen tien mensen permanent en is er logeergelegenheid voor incidenteel verblijf. Hier is dus 24-uursbegeleiding. 
In het huis worden samen de gebruikelijke activiteiten gedaan zoals koken, het huishouden, de was etc. Daarnaast is er uiteraard ook ruimte voor ontspanning. Wij vinden huiselijkheid en gezelligheid heel belangrijk en doen ons best om een zo huiselijk mogelijke omgeving te creëren.


 

 

Beschermd wonen
Op loopafstand van de hoofdlocatie zijn er een aantal ambulante woningen waar een aantal cliënten, die dat inmiddels aankunnen, wonen en een beperkter deel van de dag begeleiding (op maat) ontvangen. Het is mogelijk voor onze clienten (indien ze daar klaar voor zijn) om vanuit de hoofdlocatie door de stromen naar een ambulante woning, maar het is ook mogelijk om direct bij aanmelding in aanmerking te komen voor een ambulante woonplek.

Waar nodig kan Larazorg ambulante hulp verlenen voor een of meerdere keren per week door een enthousiast team van medewerkers. Dit gebeurt bij de cliënt thuis en is afgestemd op de individuele zorgbehoefte van de cliënt. Bij Larazorg wordt zorg op maat aangeboden waarbij er nadrukkelijk samenwerking wordt gezocht met zowel het belangrijke netwerk van de cliënt (ouders, familie) als ook met de professionele betrokken hulpverleners.