LARAZORG

Vaak we zijn op zoek naar mensen die ons team kunnen versterken.

Dat kan in deeltijd maar ook met een groter contract.

Verder zoeken wij mensen die oproepbaar willen zijn.

Soms is de vacature al vervuld. Maar soms ook niet.

Solliciteer dus gerust.

 

 

Functieomschrijving

Als begeleider:

 • - zorg en stevige begeleiding bieden

 • - een prettige sfeer in de leefomgeving creëren

 • - zelfstandig taken uitvoeren

 • - actief bijdragen aan de individuele en groepsactiviteiten.

 • - ben je persoonlijk begeleider van een aantal cliënten

 • - ga je moeilijk verstaanbaar gedrag niet uit de weg

 • - ben je enthousiast en positief ingesteld in je werk en weet je dit over te brengen

 • - kun je zelfstandig werken en neem je verantwoordelijkheid

 • - is het team belangrijk voor je en je bent steunend voor je collega's

 • - beschik je over sociale en communicatieve vaardigheden

 • - ben je bereid je BHV te behalen

 • - laat je je niet van de wijs brengen door intimidatie of misleiding, want dat kan ook voorkomen.

 

Wie is Larazorg

Bij Larazorg wonen ca 15 mensen in de leeftijd van 14 tot 28 jaar. Een deel woont op de woongroep. Een ander deel op korte afstand en meer zelfstandig. Zij hebben behoefte aan een consequente benadering, duidelijkheid en structuur. Soms moet er een duidelijke begeleiding neergezet worden in verband met gedragsproblematiek. De groep is zeer divers. Naast de verstandelijke beperking is er soms sprake van stoornissen in het autisme spectrum. Anderen hebben geen verstandelijke beperking. Er is dan sprake van Ass en/of van psychiatrische problematiek. Naast de bewoners komen er mensen van buiten die deelnemen aan de dagbesteding en/of een of twee nachtjes komen logeren.

 

We streven op Larazorg naar een veilige en huiselijke sfeer voor al onze bewoners waarbij een ieder zich gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen of functioneren op zijn/haar eigen manier. Waar nodig worden de bewoners ondersteund en/of begeleid bij de dagelijkse taken in de persoonlijke verzorging en de huishoudelijke taken.

 

Bij Larazorg werk je zowel op de woongroep als op de dagbesteding. Voor bewoners die (nog) geen andere dagbesteding hebben in de vorm van werk, school of dagbesteding elders, verzorgen wij de dagbesteding op 3 locaties: "het landje", "de fabriek" en "de brouwerij".

Daarnaast vindt op een aantal dagdelen school-training door een lerares plaats.

Bewoners moeten zich voor plaatsing conformeren aan de eis deel te nemen aan de dagelijkse activiteiten. Dit kan soms nogal wat overredingskracht vragen, zowel voor het starten van de activiteit als voor het continueren ervan.