LARAZORG

PGB

Alle veranderingen in de zorg zijn veel mensen nog erg onduidelijk en onbekend. Zelf professionals moeten soms nog even zoeken naar de juiste weg. Bert en Karin van Larazorg zullen hun (nieuwe) cliënten ondersteunen waar nodig om een weg te vinden in de regels en voorwaarden.

Wij adviseren om in ieder geval als PGB budgethouder lid te worden van Per Saldo, de vereniging die de belangen van zowel budgethouders als zorgverleners behartigt. 

 
Meer weten? Een aantal handige links:
Informatie voor budgethouders bij Per Saldo: http://www.pgb.nl/
Informatie over het aanvragen van een indicatie: bij de eigen gemeente, sociaal team.
Informatie voor indicaties langdurige zorg: https://www.ciz.nl/Paginas/default.aspx

 

Klachtenprocedure Larazorg

 

Het kan zijn dat je een klacht hebt over de zorg bij Larazorg. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Larazorg of een medewerker van Larazorg.

Wat te doen bij een klacht?

Als eerste zou je naar Tamara kunnen gaan. Zij is teamleider bij Larazorg en wil graag naar je verhaal luisteren. Mogelijk kunnen we dan samen komen tot een oplossing. Mocht je er met Tamara niet uitkomen dan kan je altijd een brief sturen of even opbellen naar de klachtencommissie.

Hoe doe je dat?

Schrijf een brief naar de klachtencommissie. Laat je hierbij helpen als je het zelf moeilijk vindt. Zet in ieder geval in de brief:

 1. Je naam en telefoonnummer;

 2. Naam, adres en telefoonnummer van je wettelijk vertegenwoordiger of van degene die je helpt met het schrijven van de brief;

 3. De persoon over wie je een klacht indient;

 4. Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;

 5. De reden waarom je hierover een klacht hebt,

 6. Een beschrijving van wat er al is gedaan om tot een oplossing te komen van de klacht.

Klachtencommissie
De voorzitter van de klachtencommissie van Larazorg is: Jacqueline van der Werff.

De klachtencommissie kan je ook helpen met het opstellen van de brief.
De klachtencommissie bestaat voor 18+ plus uit 1 persoon en voor 18- uit 3 personen. 
Telefoonnummer van de klachtenfunctionaris: Jacqueline van der Werff, 06 - 16 33 89 06 of 0182 - 64 04 40.

Bel of stuur je brief naar:

Klachtencommissie Larazorg

p/a Jacqueline van der Werff

Oranjelaan 7

2741 EP Waddinxveen

De klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Larazorg langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de begeleiders van Larazorg. De commissie geeft dan aan of de klacht terecht is en welke dingen Larazorg en jijzelf zouden kunnen verbeteren.

Er is iets misgegaan

Mocht je liever niet naar Tamara en de klachtencommissie van Larazorg willen, kan je contact opnemen met ons externe klachten portaal: www.Erisietsmisgegaan.nl

Ben je jonger dan 18 jaar? 

Dan is er nog een andere mogelijkheid om een klacht te bespreken bij het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp (AKJ = Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg).

Zo bereik je het AKJ
:

 1. Bel naar 088 – 555 1000

 2. Mail naar info@akj.nl
 3. Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 - 17.00 uur.


Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon bij Larazorg is:
 Gita Goercharan. Zij werkt op de administratie bij Larazorg en is tevens het vertrouwenspersoon voor bewoners en personeel. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 06 - 53 63 03 81. Zij kan je ook eventueel in contact brengen met Jacqueline van der Werf, voorzitter van onze klachtencommissie. Jacqueline is te bereiken op het telefoonnummer 06 - 16 33 89 06.


AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp


Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Larazorg.
 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Larazorg, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Larazorg.
 

Zo bereik je het AKJ:

 1. Bel naar 088 – 555 1000
 2. Mail naar info@akj.nl
 3. Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 - 17.00 uur.